Сечење линија

Slitting Line Slitting Line1

1. Во 2018 година, Турција.
Линија за сечење 1600x (0,3-3 mm). Голема брзина со 200м / мин.

2. Во 2019 година, Руси.
Линија за сечење 1500X10мм, со систем за брзо менување на двојно отсекување,
Време на менување ножеви: 5 мин.