Сечење до линија со должина

p0

1. Во 2019 година, Аргентина.
Исечена до должина, 1500x6 mm.